Hungarian English German Slovak

Házirend

 1. HÁZIREND - KISKŐRÖSI RÓNASZÉKI FÜRDŐ  

 

 1. A Kiskőrösi Rónaszéki Fürdő (továbbiakban Fürdő̋) igénybevétele csak a HÁZIREND betartásával történhet. A belépőjegynmegvásárlásával a HÁZIREND rendelkezéseit a Fürdő Vendégei önmagukra nézve kötelező érvényűnek ismerik el. Attól a Vendégtől, aki a szabályokat nem vállalja vagy megszegi, a Fürdő munkatársai a szolgáltatást megtagadhatják, a Fürdő területéről indokolt esetben eltávolíthatják
 2. A Kiskőrösi Rónaszéki Fürdő nyitvatartási ideje: 08.00 – 20.00. Vendégeink a Kiskőrösi Rónaszéki Fürdő medencetereit és a szauna világot 19.45 óráig használhatják. A nyitvatartási rendtől való esetleges eltérés megtalálható́ az előtérben elhelyezett információs táblán.
 3. A Fürdő belépőjegy és szolgáltatás árjegyzéke a pénztáraknál valamint a Fürdő honlapján tekinthető meg. A belépőjegy vásárlásnál a Vendégek nyugtát, szekrényt nyitó́ karórát, valamint az egyes zónák esetében a zónák használatának jogosultságát igazoló színes karszalagot kapnak, melyet távozásig meg kell őrizniük, illetve a karszalagot karkötőként a csuklóra rögzítve, látható módon kell hordaniuk. Az öltöző szekrények nyitása, zárása, a Fürdőben való zónák közötti közlekedés a karóra használatával történik. A vendégek részére kizárólag a beléptető rendszer által felkínált automata módon tudunk szekrényeket kiadni. Áfás számlát a pénztárban kérhetnek. Pénztárzárás 19.00 órakor van. Ezután a Fürdő nem fogad további vendégeket.
 4. Kedvezményes jegy, jegytömb a kedvezményre jogosító igazolvány, kártya, diák illetve nyugdíjas igazolvány felmutatása mellett adható, melyet kérünk a jegy váltásakor kérés nélkül felmutatni.
 5. A bérletek, jegytömbök a rajtuk feltüntetett időpontig érvényesek. Azok visszavásárlására és az érvényességük meghosszabbítására nincs lehetőség.
 6. Bérletes belepések és napi jegyek váltása az uszoda terheltségétől, telítettségétől függően lehetséges.
 7. A chipkártyás karóra elvesztése esetén bruttó 1.250 Ft, azaz ezerkettőszázötven forint pótdíj fizetendő̋.
 8. A megváltott jegyek, bérletek árai az ÁFA tartalmon túl felelősség és balesetbiztosítást is tartalmaznak.
 9. A szolgáltatás ára a kiszolgálás díját is magában foglalja, ezért a Fürdő dolgozója semmiféle más juttatást nem kérhet.
 10.  A Fürdőbe való belépés és a szolgáltatások igénybevétele a vendégek számára érkezési sorrendben történik.
 11.  A Fürdő Vendégeink szabadidő eltöltését, sportolási és fürdési igényeit hivatott kiszolgálni.
 12.  A Fürdő szolgáltatásait mindenki csak saját felelősségére veheti igénybe.
 13.  A Fürdő területére csak a pénztár melletti kapukon át, érvényes jegy vagy érvényes belépő  tulajdonosa jogosult belépni. A belépésre jogosító nyugtát, belépőt felmutatásra a távozásig  meg kell őrizni, kérésre, ellenőrzés céljából fel kell mutatni, át kell adni. A jegy a váltás napján,  nyitvatartási időben érvényes. Vissza nem váltható, egyszeri belépésre jogosít. A jegy kilépés utáni visszatérésre nem jogosít.
 14.  3 éven aluli gyermekért belépődíjat nem kell megfizetni. 6 éven aluli gyermek a Fürdő       medencéit csak szülői felügyelettel veheti igénybe.
 15.  14 éven aluli gyermekek csak folyamatos szülői, illetve felnőtt kísérő felügyelete mellett  tartózkodhatnak a Fürdő területén, és a szülő, illetve felnőtt kísérő felelősségére használhatják a Fürdő létesítményeit, különös tekintettel a medencékre.
 16. A pancsoló medencében, és minden egyéb medencében, minden korosztály részére fürdőruha, a nem szobatiszta gyermekek számára vízhatlan „úszó- pelenka” használata kötelező! A szülők a kisgyermekek pelenkázását az erre kijelölt helyiségben végezhetik.
 17.  Felnőttek a baba medencéket csak gyermekfelügyelet céljából vehetik igény- be, csak álló testhelyzetben, a gyermek 6 éves koráig.
 18.  Úszni nem tudó személyek a mélyvizes medencéket nem használhatják. Víz- mélység: 1.30 - 1.70 m.
 19.  A Kiskőrösi Rónaszéki Fürdő területén úszásoktatást csak az végezhet, aki erre a tevékenységre a Kőrösszolg Nonprofit Kft-vel szerződést kötött. Az oktatói névsor, valamint az oktatási időpontok a Fürdő pénztárában és az úszómestereknél megtekinthetők.
 20.  Szauna világunk használata 14 éven felüli, egészséges vendégeink számára ajánlott. A szauna világ használata a szaunában kihelyezett házirend betartásával vehető igénybe.
 21.  A pihenő gyógymedencéket 37/1996.(X. 18) NM. Sz. rendeletnek megfelelő- en 14 éven felüli vendégeink használhatják, a javasolt fürdési idő betartásával! A pihenő medencékben ugrálni, labdázni, fröcskölni tilos!
 22.  A medencék egyidejű terhelhetőségét munkatársaink figyelemmel kísérik, annak betartására vendégeinket figyelmeztethetik. Kérjük, munkatársaink kérésének, figyelmeztetésének megfelelően a medencékben tartózkodás idő- tartamát, létszámát betartani szíveskedjenek.
 23.  A csoportok, különös tekintettel a gyermekcsoportok vezetői felelősek a csoport fegyelméért, élet, baleset, és vagyonbiztonságáért, a Házirendben foglaltak betartásáért és betartatásáért.
 24.  Az értéktárgyakat a pénztárban fizetett kaució (1.000.-Ft.) ellenében az értékmegőrzőben kell elhelyezni. A Fürdő csak az értékmegőrzőben elhelyezett tárgyakért vállal felelősséget, külön rendelkezésben leírt értékhatárig.
 25.  A medencék melletti ruhafogasokat mindenki saját felelősségére használhatja. Az ott és egyéb területeken elhelyezett, őrizetlenül hagyott tárgyakért, valamint a Fürdő területén hagyott tárgyak elvesztéséből származó károkért a Kiskőrösi Rónaszéki Fürdő (Kőrösszolg Nonprofit KÍFT.) nem vállal felelősséget. Felhívjuk kedves Vendégeink figyelmét, hogy személyes tárgyaikat ne hagyják őrizetlenül, vigyázzanak értékeikre!
 26.  Bármilyen rongálás, lopás vagy annak kísérlete rendőrségi feljelentést von maga után.
 27.  Talált tárgyat a műszakvezetőnek kérjük jegyzőkönyv felvétele mellett leadni! Az elhagyott, illetve talált tárgyakat a pénztárban veszik nyilvántartásba, igazolt tulajdonosa ott is veheti át.
 28.  Lázas, fertőző, vagy bőrbetegségben szenvedő, sérült, nyílt sebfelületű, ittas, kábítószer vagy bódító hatású gyógyszer hatása alatt álló, tisztátalan öltözékű, ápolatlan személyek a Fürdő területére be nem léphetnek, illetve ott nem tartózkodhatnak. Az ilyen személyektől a Fürdő munkatársai a létesítmény használatot megtagadhatják.
 29.  A Fürdő területén követelmény a közegészségügyi és higiéniai szabályok betartása. A medencék használata előtt zuhanyozó és lábmosó használata kötelező!
 30.  A medencékben férfiaknak úszónadrág, nőknek bikini vagy úszódressz használata kötelező! Utcai vagy alsóruházatban a medencék használata tilos!
 31.  Tilos a Fürdő területére állatot bevinni!
 32.  7 éves kortól tilos a különböző nemű öltözőkbe, zuhanyozókba ellenkező neműek belépése és tartózkodása!
 33.  A felszerelt hangosbemondó közlemények, hirdetések, üzenetek, felhívások, tájékoztatások célját szolgálja. Hangos bemondás a fürdővendégek részére a pénztárnál befizetett 200,- Ft ellenében vehető igénybe.
 34.  A Fürdő vezetése rendkívüli meteorológiai viszonyok között (villámlás, szélvihar) a kültéri medencék használatát ideiglenesen biztonsági okokból szüneteltetheti. A változást hangosbemondóval, személyzet közreműködésével, a pénztárnál kifüggesztett közleménnyel tudatja. Ezért a Fürdő a Vendégeknek kártérítéssel nem tartozik!
 35.  Az üzemeltető indokolt esetben (műszaki okok, rendezvény, stb. esetén) jogosult a Fürdő teljes vagy részleges lezárására. Amennyiben a 25 méteres medencében rendezvény zajlik, úgy Vendégeink az idényjellegű szabadtéri medencét vehetik igénybe. Esetleges úszóversenyeken és egyéb sporteseményeken a teljes medence rész lezárható, melyről a honlapon és a pénztárnál tájékoztatjuk Vendégeinket.
 36.  Technikai, vagy egyéb más okból, a vízi csúszdák vagy medencék üzemeltetésből történő lezárása jelzőszalagos lekerítéssel, figyelmeztető felirat és figyelmeztető piktogram kihelyezésével történik. Tilos a Vendégek elől lezárt területekre belépni, a lezárt eszközöket, pályákat használni! A lezárást és figyelmeztető jelzéseket figyelmen kívül hagyó vendégek felelőssége fennáll az esetlegesen bekövetkezett balesetért, az ebből eredő hírnév, illetve hitelrontásért.
 37.  Ezen okokból eredő szolgáltatás csökkenésnél az üzemeltető fenntartja a jogot, hogy saját hatáskörében döntse el, hogy alkalmaz-e díjváltozást.
 38.  A Fürdő berendezési, felszerelési, kölcsönzési tárgyaira kérjük, vigyázzanak! Aki szándékosan, vagy gondatlan magatartásával kárt okoz, attól a Kőrösszolg Nonprofit Kft. a kár megtérítését követelheti, illetve ellene kártérítési eljárást kezdeményezhet.
 39. A medencék biztonsági felügyeletéért, a medencék vizének, a medencék környezetének tisztaságáért, a mentőfelszerelések készenlétben tartásáért, a mentőládák felszereléséért, a vízből mentettekhez az orvos/mentőtiszt kihívásáért az uszodamester/úszómester felelős.
 40. A Fürdő biztonsági felügyeletéért, az általános tisztaságért, káresetek, vendégpanaszok, balesetek, talált tárgyak kezeléséért, az események naplózásáért, hatósági ellenőrzések esetén az ellenőrzésben való közreműködésért a műszakvezető úszómester a felelős.
 41.  Rendkívüli esemény és baleset esetén kérjük a műszakvezetőt azonnal értesíteni!
 42.  A Fürdő területén labdázni csak az arra kijelölt területen lehet.
 43.  A Fürdő területén nem szabad olyan játékokat játszani, vagy olyan magatartást tanúsítani, ami saját vagy mások testi épségét veszélyeztetik, a Fürdőzők vagy pihenni vágyó Vendégek nyugalmát zavarják. A Fürdő dolgozóinak kötelessége a Fürdő rendjét biztosítani, ha szükséges hatósági segédlettel is.
 44.  A Fürdő területén a kiépített közlekedési utakat, lépcsőket kell igénybe venni. Közlekedéskor fokozott figyelemmel kell lenni a sérülések elkerülésére (pl.: elcsúszás, elbotlás, beütés, stb..).
 45.  Tilos a vendégek elől elzárt területekre belépni, a lezárt eszközöket, pályákat használni!
 46.  A parkosított, pihenő-napozó területeket Vendégeink szabadon használhatják.
 47.  Az úszómesterek, medenceőrök, csúszdaüzemeltető személyzet, biztonsági őrök, valamint a Fürdő munkatársainak kérését illetve utasításait minden esetben be kell tartani!
 48.  Nem szabad a medencébe törékeny tárgyat bevinni, a medencékben étkezni, tisztálkodó szert használni, a vizet bármilyen módon szennyezni, a medencéket homokos, olajos testtel igénybe venni. Medence használat előtt a zuhany és lábmosó használata kötelező.
 49. A medencékbe oldalról és nekifutásból beugrani tilos!
 50.  Forró, felhevült testtel a medencékbe menni tilos!
 51.  Tilos a Fürdő területén kábítószert fogyasztani, szemetelni, tüzet rakni, járművet, állatot, balesetet, okozó tárgyat, görkorcsolyát, gördeszkát bevinni, riadalmat kelteni, közrendet, közerkölcsöt sértő módon viselkedni!
 52.  A Fürdővendégek részére hajszárításra csak a Fürdő által üzemeltetett készülékek használata megengedett.
 53.  A Fürdő területén a kijelölt dohányzóhelyen kívül TILOS A DOHÁNYZÁS! A vendégeink számára kijelölt dohányzóhely a Fürdő szabadtéri területén a kertben, fedett módon, a, bejárattól 5 méternél távolabb, egyértelmű jelzéssel, táblával megjelölve található.
 54. A Fürdő területén üzemidőben elsősegélyhely működik. Minden sérülést, rosszullétet az Fürdő legközelebbi munkatársának azonnal jelezni kell! Elsősegélynyújtó a mindenkori úszómester, elsősegélynyújtást tőle kell kérni. A sérülés ellátásáról a Fürdő alkalmazottja nyilvántartást köteles vezetni, ezért a sérült vendégnek a „sérülési naplóba” tett bejegyzést alá kell írnia!
 55.  A Fürdő területén kijelölt étkezőhely áll rendelkezésre. A Fürdőben étkezni csak az étteremben, és az arra kijelölt helyen lehetséges.
 56.  Szemetet, hulladékot az erre kijelölt hulladékgyűjtőbe kérjük dobni.
 57.  A parkolóban kérjük a kijelölt parkolókat használni, a buszparkolók a csoportos vendégek járműveinek vannak fenntartva.
 58.  A kertben kiépített locsolóvíz csapok ipari vizet tartalmaznak, azokból inni tilos!
 59.  A belépőjegy megvásárlásával a Vendég hozzájárul, hogy a Fürdőben készült fotókat, felvételeket, a Fürdő saját reklám és promóciós tevékenységéhez esetenként szabadon felhasználhassa.
 60. A belépőjegy megvásárlásával a Vendég tudomásul veszi, hogy a Fürdő területén biztonsági kamerarendszer működik, melyre a belépésnél kifüggesztett táblával hívjuk fel a figyelmet.
 61.  A Fürdő területén szolgálati tevékenységet ellátó (vezető és helyettese, műszakvezető, uszodamester/úszómester, csúszdakezelő személyzet, biztonsági személyzet) közfeladatot ellátó hivatalos személynek tekintendő, és mint ilyet, hivatalos személyekre vonatkozó védelem illeti meg.
 62.  A sportrendezvények ideje alatt a rendezők tevékenységüket a 2004. évi I. törvény, a 2005. évi CXXXIII. törvény és az 54/2004. (III.31.) kormányrendeletben foglaltak szerint végzik.
 63.  A Vendég jogosult a szolgáltatás módjára, annak minőségére vagy a szolgáltatást végző magatartására vonatkozó észrevételeit, reklamációit megtenni: - személyesen a Fürdő műszakvezetőjének, vagy a Fürdő vezetőjének, írásban, a pénztárban található Vásárlók könyvébe történő bejegyzéssel. Az írásbeli bejegyzést olvashatóan, a panaszos nevével és elérhetőségeivel megjelölten, konkrét panaszt megjelölve kell megtenni.
 64.  A fenti kritériumoknak nem megfelelő bejegyzés megválaszolására az Üzemeltető kizárólag a rendelkezésére álló információk alapján jogosult. A Fürdő köteles a panaszt, észrevételt, javaslatot, a vonatkozó szabályok szerint kivizsgálni, illetőleg ennek alapján intézkedni. A fenti kritériumoknak megfelelő panaszt a hatályos jogszabályok által előírt határidőben köteles megválaszolni. A Házirend be nem tartásából eredő panaszok és esetleges kárigények érvényesítésére a Vendégek jogosultak igénybe venni a fogyasztókra vonatkozó békéltetési vagy ennek sikertelensége esetén rendelkezésre álló egyéb jogi eljárásokat.

 

 

HÁZIREND - KISKŐRÖSI RÓNASZÉKI FÜRDŐ - KEMPING

 

A Kemping Házirendjének betartása vendégeink nyugodt pihenése érdekében közös célunk!

 

Érkezés, bejelentkezés

A Kemping területére érkező vendégek a szálláshely elfoglalása előtt kötelesek személyenként bejelentkezni. Személyes okmányaikat regisztráció céljából munkatársainknak szíveskedjenek felmutatni. Elektronikus bejelentkezés a Kempingben az érkezést megelőző, automatikusan generált emailben leírtak szerint történik. Nem EGT-állampolgárok (Európai Unió, Liechtenstein, Norvégia, Izland és Svájc) esetében a jogszabályok (2007. évi II. törvény, és a 114/2007. Korm. rendelet) által megkívánt adattartalmat kell megadni. Ezen adatokat a Kempingnek a Bevándorlási és Menekültügyi Hivatal regionális igazgatósága, kirendeltsége részére kell továbbítania.A regisztrált vendégek karszalagot kapnak, melyet kötelesek az itt tartózkodásuk ideje alatt viselni (megkönnyítve a Kemping területére történő beléptetést). A járművek a regisztrálás után autós matricát, kartont kapnak, melyet a szélvédőre, jól látható helyre kérünk elhelyezni. Az autós matrica, karton jogosít a Kemping területén való közlekedésre. Kérjük vendégeinket, hogy a gépkocsikkal csak saját parcellájukra szíveskedjenek beállni! A Kemping területén a KRESZ szabályai érvényesek: TILOS az ittas vezetés; járművel való közlekedés maximum 5 km/h sebességgel megengedett. A karszalag vagy az autós matrica elvesztése vagy megrongálása esetén pótdíj fizetendő. A pótdíj mértéke: 2.000,- Ft.

A szállást vendégeink az érkezés napján 15 órától foglalhatják el. A távozás napján parcelláink és sátorhelyeink 12 óráig vehetők igénybe. A Kemping végleges elhagyása előtt vendégeinknek ki kell jelentkeznie a Pénztárban, és ki kell fizetnie a nyújtott szolgáltatások díját és az illetéket. Minden további itt tartózkodás esetén még egy napot felszámolunk. A kemping-felszerelés felállításának helyét és a vendégek járművének elhelyezését a Kemping recepciójának szolgálata határozza meg, a foglalás és a rendelkezésre álló kempingegységek függvényében. A kempingezés csak az erre kijelölt területen megengedett. A kempingezés helyét a recepciós szolgálat jóváhagyásával lehet megváltoztatni.

Fontos tudnivalók

Itt tartózkodása alatt legyen szíves a pénztár nyitvatartási idejét figyelemmel követni.

Pénztár nyitva tartás:

8:00-19:00 óráig

A délutáni szieszta 13-15 óráig, az éjszakai csendes pihenő 23-06 óráig tart. Ezen időszakok alatt a többi vendég zavartalan pihenése érdekében kérjük a hangoskodás mellőzését. A Kempingbe látogatóként érkező rokonok, ismerősök látogatójegyet kell, hogy vásároljanak (ennek mindenkori mértékét a Kemping mindenkori árlistája határozza meg), mely legkésőbb 19.00 óráig ad lehetőséget a Kemping szolgáltatásainak igénybe vételére. A Kempingbe látogató vendég kizárólag a kijelölt parkolóhelyen parkolhat. A kempingben 18. életévét be nem töltött személyek csak szülői vagy rokoni felügyelet mellett tartózkodhatnak. Kiskorú személyek önállóan nem jelentkezhetnek be. Csoportos nyaralás esetén a kiskorúakért a kísérő pedagógusok, nagykorú csoportvezetők felelnek. Az életkor megadása nélkül on-line foglaló és érkező kiskorúakért a Kemping nem vállal felelősséget!A Házirendben nem szabályozott árakra a Kemping mindenkori árlistája vonatkozik, mely a pénztárban kerül elhelyezésre. Eltérés esetén valamennyi esetben az árlista rendelkezéseit kell alapul venni.

Háziállatok a kempingben

A kempingbe csak békés természetű, félelmet nem keltő állatok hozhatók be, fizetési kötelezettség mellett. A háziállatokra vonatkozó térítési díjakat a Kemping mindenkori árlistája tartalmazza. Házi kedvencei oltási könyvét hozza magával, melyet kérésre be kell mutatni! Póráz használata kötelező! Háziállatok pénztárba, közösségi- és vendéglátóipari helyiségekbe, strandra, medencébe NEM vihetők! Az állatok csak a piktogrammal megjelölt helyen fürdethetők. Az állattartók kötelesek kedvenceik után rendet tartani!

Karbantartás / berendezések

A kemping területén található berendezési és felszerelési tárgyakat rongálni TILOS! A szándékos rongálás vagy a berendezési tárgyak eltulajdonítása minden esetben helyszíni kártérítést és/vagy feljelentést von maga után. A vendégek használhatják az elektromos és kommunális berendezéseiket és felszerelésüket. Valamennyi berendezést és a felszerelést a vendégek kötelesek szabályosan használni, rendeltetési céljuknak megfelelően. Tilos azon elektromos berendezések használata (tűzhely, hűtőszekrény, klímaberendezés és hasonlók), melyek nem felelnek meg a szabványoknak. A rendeltetés ellenes, valamint a szabványnak nem megfelelő eszközök használatából származó károkért a Kemping felelősséget nem vállal.

Biztonság

Kempingünk egész területére vonatkozik a tűzrakási és tűzgyújtási tilalom. Nyílt láng használata TILOS! Tüzet rakni, bográcsozni csak az arra kijelölt helyen szabad a tűzrendészeti szabályok betartásával és a kempingvezető előzetes engedélyével. A kemping területén elhagyott értékekért felelősséget NEM vállalunk! Értéktárgyaikat a recepción található széfjeinkben helyezhetik el. A széf csak a recepció nyitva tartási idejében érhető el! Ne felejtkezzen el értékei védelméről! A kemping elemi- és viharkárokért (jégeső, fakidőlés, lehulló ágak stb.); tűz, fertőzések és betegségek, valamint a terrorista cselekmények által okozott károkért NEM vállal felelősséget! Az elektromos energiaellátó berendezésre (elosztó szekrény) való rákapcsolást és lekapcsolást kizárólagosan a Kemping felhatalmazott személye végezheti. A Kemping Tűzvédelmi Szabályzata megtekinthető a pénztárban.Elsősegély-nyújtás a Fürdőben a kijelölt első segélynyújtási helyen vehető igénybe. Amennyiben baleset folytán ellátásra szorul, kérjük, értesítse a Kemping személyzetét. A Kemping szolgáltatásainak igénybe vétele mindenkinek a saját felelősségére történik. Kérjük, hogy fokozottan ügyeljen a rendeltetésszerű használatra, és arra, hogy 14 éven aluli gyermekek csak szülői felügyelettel használhatnak bizonyos eszközöket, berendezéseket.A medence használatára vonatkozó szabályok azok mellett kerültek elhelyezésre.

Környezetvédelem

A kemping területén szemetelni TILOS; kérjük Önöket, hogy szálláshelyüket és környékét szíveskedjenek rendben és tisztán tartani! Gondoljanak a következő vendégekre is, szálláshelyüket távozáskor tisztán hagyják el. Kérjük a hulladékot az erre kijelölt gyűjtőedényekben helyezzék el. A kihelyezett hulladéktárolók a szelektív gyűjtésnek megfelelő feliratokkal vannak ellátva, ezekbe más jellegű hulladék NEM helyezhető! A veszélyes hulladék (pl.: elhasznált akkumulátor, szárazelem…stb.) leadásáról érdeklődjön a pénztárban. Amennyiben járművéből benzin- vagy olajfolyást észlel, kérjük azonnal jelezze a recepción! Kérjük óvják a kempingben található növényeket, bokrokat. Ágaikat, hajtásaikat ne törjék, ne vágják le (amennyiben ezek zavarnák Önt, kérjük szóljon a pénztárban). Kérjük, hogy a ruhaszárító köteleket, illetve az elő sátor rögzítő köteleit NE kössék a fák ágaihoz! SZIGORÚAN TILOS a fákba szöget verni, ételmaradékot, szennyező anyagot a növényzetre önteni. Árkot, gödröt ásni ideiglenes jelleggel sem megengedett! A lakóautót használó vendégek a szennyvizet az erre kijelölt gyűjtőhelyeken kell leengedniük!

Strand

A strandot a fürdőzők csak saját felelősségre használhatják. A Kemping területén a közösségi helyiségekbe, vízbe, sportterületre állatot bevinni tilos, valamint tilos az állatot a kemping területén magára hagyni, még pórázon is. 6 éven aluli, továbbá úszni nem tudó 12 éven aluli gyermek csak felnőtt közvetlen felügyelete mellett tartózkodhat a vízben. A fürdőhelyen 10 év alatti gyermek egyedül nem tartózkodhat. A gyermekért a szülők, a felnőtt kísérők felelősek. A fürdőhelyre gépjárművel behajtani tilos.A napozóterületen a szokásos tevékenységek (napozás, sport, játék) folytathatók, az ezeket zavaró és a környezetet károsító tevékenység tilos.A fürdőhelyen tartózkodás során a saját és mások testi épségére mindenkinek kötelező ügyelni.A fürdőhely területére kizárólag a fürdéssel kapcsolatos, megszokott, másokat nem zavaró, és a környezetet nem szennyező vagy károsító anyagok vihetők be.A fürdőhelyet nem látogathatja:

 • lázas-, gyomor-, bélrendszeri és fertőző bőrbetegségben szenvedő
 • görcsös állapottal vagy eszméletvesztéssel járó betegségben szenvedő
 • nagy kiterjedésű kóros elváltozással súlytott
 • ittas vagy kábítószer hatása alatt álló személy.

 

A fürdővíz minőségéről a Fürdő folyamatosan tájékoztatja a vendégeket. 

A fürdőhely higiéniás kiszolgáló létesítményei a kemping vizesblokkjában találhatók. A vizesblokkok folyamatosan nyitva tartanak. A vizesblokkokban a takarítás és a fertőtlenítés folyamatos, a munkákat a személyzet a vonatkozó előírások betartásával végzi.A vizesblokkok vizes szerelvényei ivóvízzel működnek.A szennyvíz és csapadékvíz a bekötött hálózati szennyvízcsatornán keresztül távozik.A fürdőhely megfelelő előkészítését, annak folyamatos gondozását a Kemping személyzete végzi.A szelektív és vegyes hulladék gyűjtésére szemétgyűjtő edények szolgálnak, ezek rendszeres fertőtlenítése az előírásoknak megfelelően történik. Kötelező a hulladék, illetve szemét ezen gyűjtőedényekben való elhelyezése. A hulladék elszállítása előszezonban heti 1, főszezonban min. 2 alkalommal történik, a szolgáltatóval kötött szerződés alapján.Elsősegély nyújtó hely: A Fürdőben. A segélynyújtó helyen mentődoboz áll rendelkezésre. A segélyhelyről a további segélyszervezetek telefonon történő elérése térítésmentesen vehető igénybe. A segélytelefonszámok jól látható helyen kifüggesztésre kerültek.Fürdeni, a vízben vagy a napon tartózkodni mindenki a saját felelősségére köteles, azzal, hogy mások testi épségét vagy egészségét, pihenését nem zavarhatja vagy veszélyeztetheti.

Dohányzás

Dohányozni csak a kijelölt helyeken lehetséges. Kérjük a dohányzás mellőzését közösségi helyiségekben.

Fotózás, képek készítése

A Kempingben fotó- és videó felvételek csak úgy készülhetnek, ha az azon szereplő személyek ebbe beleegyeztek. Minden vendégünk figyelmét felhívjuk a vonatkozó jogszabályi rendelkezések betartására.Ezúton is tájékoztatjuk, hogy a Kemping területén megrendezésre kerülő eseményeken, rendezvényeken a Kemping megbízottai jogosultak kép- és hangfelvételek készítésére. Ezen személyeknek erre a Kemping adott felhatalmazást, annak érdekében, hogy az elkészült felvételeket marketing célból felhasználja. Igyekszünk úgy eljárni, hogy a lehető legkevésbé legyen bárki és bármi beazonosítható, de ezt teljes mértékben nem tudjuk elkerülni. Ezért a Házirend elfogadásával egyidejűleg úgy tekintjük, hogy ezen felvételek elkészítése ellen nem emelt kifogást. Természetesen mind a felvételek készítésekor, mind azok felhasználása során bármikor megtilthatja az Önt ábrázoló képek további felhasználását (ez esetben azokat vagy eltávolítjuk, vagy technikai eszközzel Önt felismerhetetlenné tesszük).

Felhívjuk a figyelmét, hogy drónok, egyéb távirányítású repülő eszközök használata a Kemping területén vagy annak „légterében” nem megengedett.

 

Kapcsolat

építőipari tervezés - kivitelezés - szakipari munkák - útépítés - gépi földmunka - szállítás - rakodás - piacüzemeltetés - kommunális hulladék szállítása

Elérhetőségek
https://www.facebook.com/K%C5%91r%C3%B6sszolg-Nonprofit-Kft-912489032420476/
https://goo.gl/maps/7ZH8BD3XNThfgJ1m9