Hungarian English German Slovak

Épül-szépül városunk! Járdafelújítás a Liget utcában.

Tovább épül-szépül városunk!

A Kőröskom Nonprofit Kft munkatársainak köszönhetően folyamatosan zajlik a járda teljes cseréje a Liget utcában.

Építés helye: 6200 Kiskőrös, Liget utca teljes hosszában.

Építtető: Kiskőrös Város Önkormányzata, 6200 Kiskőrös, Petőfi tér 1.

Kivitelező: Kőröskom Nonprofit Kft, 6200 Kiskőrös, Petőfi S. út 108.

A Kőröskom Nonprofit Kft munkatársainak köszönhetően napról napra szebb a megújuló járda a Liget utcában. A felújításra már égetően szükség volt, hiszen a régi 3 cm öntött aszfalt burkolatú járda (15 cm tömörített „CKT” aljzaton) építésének éve valamikor az 1980-as évektől kezdődően feltételezhető. A járda mellett álló fák gyökérzete több helyen alánőtt a burkolatnak, felnyomta azokat, ezáltal a burkolat töredezett, megemelkedett és balesetveszélyessé vált.  A régi járda szélessége az I. szakaszon 2,80 méter, míg a II. szakaszon 2,20 méter volt. A területen ún. úszótelkes beépítés található, a társasházak közötti zöldfelületek szolgálnak parkolóként. Az I. szakasz mentén 3, míg a II. szakasz mentén 9 kapubehajtó keresztezi a járdát.

A fentiek okán Kiskőrös Város Önkormányzata „a helyi önkormányzatokért felelős miniszer az államháztartásért felelős miniszter egyetértésével, az Önkormányzatok feladatellátását szolgáló támogatására” kiírt pályázat keretében a Liget utca teljes hosszában (2512/1,2572 hrsz) tárgyi   járdaszakaszok felújításáról döntött, melynek köszönhetően megvalósul a balesetveszély elhárítása.

TERVEZETT JÁRDA MŰSZAKI PARAMÉTEREI

Tervezett járda rétegei általános helyen:

- 6 cm szürke térkő burkolat

- 5 cm ágyazati kő (2-4 mm)

- 15 cm tömörített dolomit burkolat alap (0-22 mm)

Kapubehajtóknál:

- 8 cm szürke térkő burkolat

- 5 cm ágyazati kő (2-4cm)

- 20 cm tömörített dolomit burkolat alap (0-22 mm)

A tervezett járda 447 fm hosszon egységesen 1,50 m szélességben készül. A meglévő aszfaltburkolat felszedése és hulladékkezelőbe történő elszállítása (ártalmatlanítása) megtörtént.

A járda mindkét oldalán a zöldfelületekhez és az útcsatlakozásokhoz beton kerti szegéllyel csatlakozik, amelynek megtámasztásáról helyszíni beton talpgerenda gondoskodik.

A balesetveszély megszüntetése végett kiemeleten fontos, hogy az új járdaszakasz térkő burkolata zökkenésmentes legyen. A felújítás növeli továbbá a város élhetőségét, valamint lehetővé teszi az esélyegyenlőség javítását.

Reményeink szerint a fejlesztés az építkezés befejezését követően mindenki megelégedésére szolgál majd és lehetővé teszi a biztonságos közlekedést Kiskőrös város lakossága számára!

Kapcsolat

építőipari tervezés - kivitelezés - szakipari munkák - útépítés - gépi földmunka - szállítás - rakodás - piacüzemeltetés - kommunális hulladék szállítása

Elérhetőségek
https://www.facebook.com/koroskom
https://goo.gl/maps/VvJWqvQ68i6tbZgQ6